x
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

Gizlilik ve Güvenlik

 

 
 
www.tekerleklisandalyeci.com (Site) Çerez Politikası (aşağıda kısaca "Politika”
olarak anılacaktır.) YEŞİL SAĞLIK VE İNŞAAT HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (aşağıda kısaca "YEŞİL SAĞLIK” 
olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve gizlilik politikası  ’nın ekini oluşturmaktadır.
Birçok web sitesi gibi, www.tekerleklisandalyeci.com   da ziyaretçilere kişisel içerik
ve reklamlar göstermek, www.tekerleklisandalyeci.com   üzerinde trafik analizi
gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler
kullanmaktadır.
www.tekerleklisandalyeci.com  , bu Politika’yı sitede hangi Çerezlerin kullanıldığını
ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla
hazırlamıştır.
Çerez ("Cookie") Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla
bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve
genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar.
Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web
sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik
kartlarına benzetilebilir.
Çerezler konusundan daha detaylı bilgi
için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret
edebilirisiniz.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından
sınıflandırılabilir.  
 
www.tekerleklisandalyeci.com  ‘a göre, www.tekerleklisandalyeci.com   çerezleri
ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. www.tekerleklisandalyeci.com  
çerezleri, www.tekerleklisandalyeci.com   tarafından yönetilirken, üçüncü taraf
çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum
çerezleri ziyaretçinin www.tekerleklisandalyeci.com  ‘u terk etmesiyle birlikte
silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.
 
Kullanım amaçlarına göre, www.tekerleklisandalyeci.com teknik çerezler,
doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik
çerezler kullanılmaktadır.
Çerezler Neden Kullanılmaktadır?
www.tekerleklisandalyeci.com ‘ da , Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında
kullanılmaktadır:
www.tekerleklisandalyeci.com ‘un çalışması için gerekli temel fonksiyonları
gerçekleştirmek. Örneğin, www.tekerleklisandalyeci.com üyelerinin, üyelik
bilgileriyle giriş yapabilmesi.
siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, siteyi ziyaret
edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya
da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, siteyi ziyaret
eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama
sorgularının hatırlanması veya www.tekerleklisandalyeci.com üzerinden üçüncü
taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin,
ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla
ilgili reklam gösterilmesi.
Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?
Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini
serbestçe kullanabilmesi www.tekerleklisandalyeci.com için son derece önemlidir.
Bununla birlikte, www.tekerleklisandalyeci.com ‘in çalışması için zorunlu olan
Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin
kapatılması halinde www.tekerleklisandalyeci.com ‘ un çeşitli fonksiyonlarının
çalışmayabileceğini hatırlatırız.
 
www.tekerleklisandalyeci.com ‘ da kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde
yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  
 
Ziyaretçiler, www.tekerleklisandalyeci.com ‘u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını
değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer
kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden
Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş
olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin
kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya
sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu
konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel
açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür.
 
Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin www.tekerleklisandalyeci.com’a erişim
sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 
Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek
için tıklayınız.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler  Your
Online Choices  üzerinden yönetilebilir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü
kullanılabilir.
Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca
ziyaretçiler, www.tekerleklisandalyeci.com / YEŞİL SAĞLIK VE İNŞAAT HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’
ne başvurarak, kendirleriyle ilgili, * Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
* Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme  haklarına sahiptir.
 
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı
elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep
edilmemesi esas olmakla birlikte, www.tekerleklisandalyeci.com YEŞİL SAĞLIK VE İNŞAAT HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden 
ücret talep etme hakkını saklı tutar. Rıza ve Politika'daki değişiklikler
www.tekerleklisandalyeci.com, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı
konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede
bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, www.tekerleklisandalyeci.com ‘da yer alan
Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve www.tekerleklisandalyeci.com
kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul
edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
www.tekerleklisandalyeci.com Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir.
Güncel Politika www.tekerleklisandalyeci.com’ da yayınlandığı tarihte yürürlük
kazanır.
 
Oturum
Çerezleri
 
  Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin www.tekerleklisandalyeci.com
ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen
geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı
ziyaretiniz süresince www.tekerleklisandalyeci.com’ un düzgün bir
biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan
oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.
 
Kalıcı
Çerezler
 
  Kalıcı çerezler www.tekerleklisandalyeci.com ‘un işlevselliğini
artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla
kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini
hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda
depolanır.
 
  Kalıcı çerezlerin bazı türleri işbul.net kullanım amacınız gibi hususlar
göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için
kullanılabilmektedir.
 
  Kalıcı çerezler sayesinde www.tekerleklisandalyeci.com, aynı
cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda
www.tekerleklisandalyeci.com tarafından oluşturulmuş bir çerez
olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret
ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve
böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
 
Oturum
Çerezleri
 
  Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin www.tekerleklisandalyeci.com ‘
u ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen
geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı
ziyaretiniz süresince www.tekerleklisandalyeci.com’ un düzgün bir
 
biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan
oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.
 
Kalıcı
Çerezler
 
  Kalıcı çerezler www.tekerleklisandalyeci.com ‘un işlevselliğini
artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla
kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini
hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda
depolanır.
 
  Kalıcı çerezlerin bazı türleri www.tekerleklisandalyeci.com ‘ u
kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel
öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
 
  Kalıcı çerezler sayesinde www.tekerleklisandalyeci.com, aynı
cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda işbul.net
tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise,
sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik
bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
 
 
 
Teknik Çerezler
 
  Teknik çerezler ile www.tekerleklisandalyeci.com ‘in
çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan
sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
 
Doğrulama Çerezleri
 
  Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak
www.tekerleklisandalyeci.com ‘ a giriş yapmaları
durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin siteyi ziyaret
ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek,
kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
 
Hedefleme/Reklam
Çerezleri
 
 www.tekerleklisandalyeci.com kullanıcılara sunulan
reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş
reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için
kullanılan çerez türleridir.
 
Kişiselleştirme Çerezleri
 
  Kullanıcıların tercihlerini farklı işbul.net sayfalarını
ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.
Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
 
Analitik Çerezler
 
  Analitik çerezler ile siteyi ziyaret edenlerin sayıları,
görüntülenen sayfaların tespiti, siteyi ziyaret saatleri,
sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların
üretimini sağlayan çerezlerdir.
 
 
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.